Ny hemsida!

Min nya hemsida har börjat ta form men är fortfarande under uppbyggnad. Jag kommer dock sluta blogga här och kommer fortsättningsvis enbart använda mig av den nya sidan som ni kan besöka via: www.williampetzall.se

Annonser

Interpellation ang legalisering av cannabis

Till statsrådet Maria Larsson (KD)

Mänskligheten har sedan flera tusen år tillbaka använt cannabis och det är något vi oavsett om vi vill eller inte måste förhålla oss till. Vi måste acceptera detta faktum och anpassa lagarna och vårt samhälle utefter hur verkligheten ser ut. Lagarna måste anpassas så att den sammanlagda skadeverkningen av lagarna och cannabisen blir så liten som möjligt, både för individen och för samhället i stort.

Det finns mycket myter och fördomar om cannabis och från statens sida satsar man miljonbelopp på ovetenskapliga indoktrineringskampanjer mot cannabis som innehåller direkta lögner och skrämselpropaganda.

Givetvis kräver en eventuell legalisering omfattande utredningar och starka restrektioner. Det handlar således inte om att släppa det helt fritt. Som exempel kan man kolla på hur andra länder som avkriminaliseras cannabis gjort.

Flera länder har redan avkriminaliserat cannabis och ett land som ofta tas upp i cannabisdebatten är Nederländerna. Den mer liberala politiken har inte lett till ökade skador och missbruket av cannabis har inte ökat. Samma trend rapporteras från de tolv delstater i USA där cannabis avkriminaliserats.

En kontrollerad och strikt legalisering skulle innebära stora skatteintäkter och avlasta ett redan överbelastat domstolsväsende samtidigt som det skulle avlasta polisen.

En Harvardekonom, citerad av Johan Anderberg, har beräknat att bara USA skulle tjäna nästan 20 miljarder dollar på ökade skatteintäkter och minskade juridiska kostnader om cannabis legaliseras. Det går givetvis inte att jämföra med Sverige med det ger ändå en fingervisning av lönsamheten.

Samhället skulle spara resurser på en legalisering som skulle kunna användas till att behandla missbruk av tyngre droger. Beroendevården är som bekant undermålig och extremt eftersatt.

En legalisering skulle även innebära ett stopp för s.k. ”gatewayen”. Som det är nu köper folk av langare som har cannabis i ena fickan och heroin i den andra, och eftersom heroin är mycket mer lönsamt att sälja försöker de hellre få en att köpa det, vilket kan få förödande konsekvenser. Samtidigt tar människor en stor risk av att köpa cannabis av en okänd person.

En legalisering hade även inneburit minskad organiserad brottslighet och minskad insmugglingen avsevärt vilket skulle göra den illegala cannabishandeln betydligt mer olönsam.

Inte heller lagstiftningen överensstämmer med vad som är vetenskapligt belagt – vad WHO, Kanadas regering samt majoriteten av forskningsresultaten visar att cannabis är mindre skadligt än alkohol och tobak och är inte fysiskt beroendeframkallande. De skador som finns av cannabis är sällsynta, lätta och kortvariga.

I Sverige är den allmänna kunskapen om medicinsk cannabis mycket bristfällig mycket på grund av att frågan varit tabubelagd med lögnaktig moralism vilket inneburit att forskning och vetenskap fått stå tillbaka.

Cannabis har använts i medicinska syften i tusentals år. Några av många områden cannabis kan användas i medicinsikt syfte är bland annat aptitförlust, reducerar tryck i ögat, mildra MS, reducera illamående vid AIDS/HIV. För närvarande är de medicinska organisationer som specialiserat sig på AIDS-forskning några av de starkaste förespråkarna, då de menar att cannabis kan rädda liv genom att AIDS-patienter som har en säker tillgång lyckas behålla sin vikt (HIV-relaterad viktförlust) och dessutom hjälper dem att inte sluta äta sin medicin utöver att motverka depression.

Cannabis är även effektiv mot nervsjukdomar, t.ex. den svårbehandlade nervsmärtan, hos AIDS-patienter. I Kalifornien genomfördes mellan 1979 och 1984 ett forskningsprogram under ledning av Dr Thomas Ungerleider för att undersöka effekterna av marijuana på cancer. Ungerleider konstaterade att marijuana är den bästa metoden att kontrollera illamående under behandling med kemoterapi. De mediciner som skrivs ut mot illamående p.g.a. kemoterapi kommer i tablettform, som patienterna ofta kastar upp igen efter att ha försökt svälja dem. Eftersom cannabis kan inhaleras som rök, förblir det i kroppen och verkar även om patienten kräks. Cannabisrökning har även visat sig vara två till tre gånger mer effektiv än vanlig medicinering för att minska vätsketrycket i ögon. Dessutom har rökningen av cannabis inga giftiga biverkningar på lever och njurar, ej heller uppstår risken med plötslig död som förekommer i samband med bruket av de lagliga preparaten som skrivs ut mot grön starr. Många ögonläkare i Kalifornien brukar diskret tipsa sina patienter med grön starr att skaffa sig marijuana som ett komplement (eller för att lindra) de giftiga medicinerna. Listan skulle kunna göras betydligt längre på alla de behandlingsformer cannabis kan användas för.

Det finns fler argument om varför en strikt legalisering skulle ha många fördelar både för den enskilda individen men även för samhället i stort.

Om man jämför cannabis med alkohol framgår det med all önskvärd tydlighet att alkohol är en av de värsta drogerna i landet.

Inte under 5000år har ett enda dödsfall rapporterats på grund av cannabis. Däremot när det kommer till alkohol beräknas den svara för ca 30 procent av alla dödsolyckor. 20–30 procent av alla som dödas i trafiken har alkohol i blodet. Under 2008 var antalet dödsfall med alkoholdiagnos som underliggande eller bidragande dödsorsak 2132 personer. Av dessa var lite drygt 20 procent kvinnor enligt socialstyrelsen.

På sjön är andelen ännu större – cirka 45 procent alla som drunknar och som har undersökts rättsmedicinskt har alkohol i blodet. 70 procent av misshandelsbrotten mot män begås av berusade personer; nästan hälften av brottsoffren är själva berusade vid misshandeln. För kvinnor är motsvarande siffror lägre – 36 respektive 19 procent. Alkoholen kräver fler dödsoffer än den förrädiska drogen heroin.

Att inte legalisera en i förhållande till andra berusningsmedel som är betydligt farligare är inget annat än hyckleri.

– Avser statsrådet att ta initiativ till att starta en utredning om att legalisera cannabis?

– Anser statsrådet att det finns goda skäl att börja forska på cannabisens lindring av olika sjukdomstillstånd?

………………………………………

William Petzäll (-)

Insamlingskampanj för att annonsera på facebook

Det finns många olika sätt för att sprida bloggen till en bredare målgrupp. Jag har dock bestämt mig för att göra det via att annonsera på facebook. Men som ni alla vet är inget gratis. Där startar jag härmed en insamlingskampanj för att ta bloggen till nya nivåer.

Jag kommer givetvis själv bidra med en hel del men det räcker inte till.

Alla bidrag stora som små tar tacksamts emot. Banknr: 3108 20 26557 Bank Nordea. Märk betalningen  ”kampanj”

Tack alla!

William Petzäll ställer Beatrice Ask mot väggen angående sprututbyten

Under Riksdagens frågestund 24 november 2011 frågade politiske vilden Wiliam Petzäll justitieminster Beatrice Ask om varför det inte finns något nationellt sprututbytesprogram i Sverige, på samma sätt som övriga Europa.

Bakgrund: Han ska ta med smutsig spruta till kammaren http://www.expressen.se/nyheter/1.2631422/han-ska-ta-med-smutsig-spruta-till-…

Att rädda människoliv är viktigare än att skicka ”rätt” signaler

Citat

Rena sprutor

På torsdag under riksdagens frågestund kommer jag att ställa en fråga till Beatrice Ask (M) om hur hon ser på att införa ett nationellt sprutbytesprogram för landets narkomaner.

Jag tänkte det att var lika bra nu att avslöja vad frågan kommer att handla om, så att svaret inte blir lika pinsamt som Jan Björklunds senaste deltagande i frågestunden.

De argument som hörs från moderaterna och övriga motståndarsidan bygger på fördomsfull konservativ moralism om att skadereduceringspolitik som exempelvis rena sprutor skickar fel ”signaler”.

Det är för mig obegripligt som medmänniska hur man kan tycka att det är fel att utifrån erkänd forskning och vetenskap utveckla en beroendevård som minskar överförbara dödliga sjukdomar som hiv, minskar prostitution, överdoser, narkotikarelaterade dödsfall samt förbättrar beroendepatientens fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Att rädda människoliv är viktigare än att skicka signaler. Publicerar några av många rapporter, uttalanden och studier som bekräftar sprutbytesprogramens positiva effekter.

 ”I slutet av 2006 drabbades Stockholms sprutnarkomaner av en hiv-epidemi. På bara några månader hade andelen med hiv ökat med nära 1 200 procent. Internationella forskare kom i en studie fram till att: -– ”Resultaten visar att det är för sent att starta preventiva åtgärder när ett utbrott redan ägt rum. Preventiva insatser måste finnas på plats i förväg, och sprutbyte är en viktig del av ett sådant preventionsprogram.”

”Världshälsoorganisationen, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och Folkhälsoinstitutet ser alla sprutbytesprogram som ett viktigt verktyg för att förhindra spridningen av hiv och andra blodsjukdomar bland narkomaner.”

”En omfattande undersökning, gjord av australiensiska hälsovårdsmyndigheten konstaterade att landets 20-åriga sprutbytesprogram hade förhindrat 4500 dödsfall och 25000 hiv-infektioner. Smittskyddsläkare i Skåneregionen, där man sedan en längre tid erbjudit rena sprutor, bekräftar att sprutbytesprogrammet haft önskvärd effekt och att man inte kunnat upptäcka ett enda nytt fall av smittspridning de senaste sex åren.”